Дигитална дерматоскопия на бенки

Дерматоскопията или, с цялото ѝ име – „епилуменисцентната биомикроскопия", е метод за изследване на кожата, при който благодарение на поляризираната светлина и голямото оптично увеличение се виждат детайли, които са недостъпни при прегледа с лупа. Смята се, че при това изследване на кожата, дерматологът „вижда“ структури, намиращи се на няколко милиметра дълбочина в кожата.

Този метод на изследване повишава значително вероятността за ранно откриване на повечето видове кожен рак, което помага да се започне навременно лечение. В определени случаи ранната терапия може да бъде и животоспасяваща.

Дигиталната дерматоскопия повишава значително ефективността на този диагностичен метод, като намалява възможността за грешка. Освен че позволява наблюдение на значително по-големи детайли на изображението на екран, тя дава възможност за проследяване на промените в съмнителната пигментация. Този метод на динамично проследяване намалява честотата на ненужно изрязване на съмнителни бенки и е особено полезен, когато подозрителната пигментация е разположена на място, което е трудно за операция. 

Актуални цени за процедурата в дерматологични центрове „Lege Artis”:

  • 25 лв. за бенка (не включва цената на прегледа)

Lege Artis Стара Загора

Lege Artis София

Връзка с нас

* - Задължителни полета