Лазерна терапия на активно акне

Въпреки че акнето е изключително разпространено заболяване на кожата, съществува голяма липса на адекватна информация по отношение на причините за появата му и неговото лечение (тук).

Лазерната терапия на акне е тема, по която много се спекулира. Без да навлизаме в големи детайли, е добре да се знае, че не съществува лазер, който може самостоятелно и успешно да лекува или излекува акне. Лазерното лечение на това заболяване винаги допълва лекарствата, като (когато се прави правилно) постига основно три цели:

  • Ускорява процеса на излекуване – води до по-бързо изчезване на „пъпките“;
  • Лекува петната след акне (червени и кафяви), като предотвратява появата на хлътнали белези;
  • Намалява броя на активните мастни жлези в кожата, като така намалява риска от повторна поява на акнето. 

Постигането на този ефект може да стане само с помощта на васкуларни лазери и медицински IPL машини. Ниският клас медицински лазери и козметичните IPL машини са неефективни или ефектът им е толкова слаб, че не оправдава цената на процедурите. За постигането на всяка една от посочените по-горе цели, се изисква различен лазер, като всеки един има предимства и недостатъци. Правилно е, преди да се започне лазерна терапия на акне, всички подробности да бъдат добре разяснени от лекуващия лекар.

В някои случаи се налага комбинирането на два или повече лазера, за да се получи максимален ефект при минимален риск от странични действия.

В дерматологични центрове „Lege Artis” разполагаме с експертния опит и всички технически възможности да проведем успешна и безопасна лазерна терапия както на активно акне, така и на белезите след преминаването му, независимо дали те са плоски (червени и кафяви), навдигнати или хлътнали.

Когато се практикува адекватно, лазерната терапия на акне е ефективна процедура, която ускорява процеса на излекуване и намалява вероятността от поява на белези или рецидив на заболяването, като по този начин значително подобрява качеството на живот на пациентите. 

  • Цената на терапията за части от лицето зависи от тежестта на проблема, обработваната площ и необходимия брой процедури, като варира от 80 лв. до около 300 лв. за лазерна процедура при стандартна патология.

    Цената на терапията на цяло лице зависи от тежестта на проблема и използваната апаратура, като варира от 280 лв. до 420 лв.
За улеснение на нашите пациенти и предсказуемост на разходите, единствено в дерматологични центрове „Lege Artis" предлагаме индивидуални терапевтични протоколи.

Lege Artis Стара Загора

Lege Artis София

Връзка с нас

* - Задължителни полета