Обща информация за бенките

Кожните бенки (невуси) са доброкачествени образувания по кожата, изградени от невусни клетки, които произвеждат пигмент (кафяви бенки) или не произвеждат пигмент (бенки с цвета на кожата). Някои бенки са с повишен потенциал за злокачествена промяна в малигнен меланом. Те се наричат „диспластични".

Според разположението си в кожата, бенките могат да се разделят на:

  • Гранични – кафяви петънца по кожата, при които невусните клетки са разположени на границата между епидермис и дерма;
  • Комбинирани – навдигнати възелчета с цвета на кожата или с кафява оцветка, около които е възможно да има кафяв ореол;
  • Дермални – навдигнати възелчета с цвета на кожата.

Обикновено бенките са с малък размер (до 1 см), с правилна форма и равномерна оцветка. Когато са по-големи от 1 см, имат неправилна форма и/или шарена оцветка с наличие на повече от 1 цвят, е възможно да са рискови и изискват консултация с лекар.

Бенките имат типична еволюция, която е добре да се познава, за да се избегнат излишни тревоги. Нормално е те да започнат да се появяват през ранното детство, да се появяват повече и да нарастват през пубертета и по време на бременност, да достигнат максималния си брой около 30-годишна възраст, след което постепенно да започнат да намаляват и да достигнат минимума си след 60-годишна възраст.

Обикновено те започват като гранични (кафяви петънца), преминават през комбинирани (кафеникави възелчета) достигат до дермални (възелчета с цвета на кожата), в които постепенно невусните клетки се заместват от съединителна тъкан.

Хало-невуси (невус на Sutton) – кафеникави бенки, около които кожата се обезцветява. Нормално се появяват в детска или младежка възраст и предхождат резорбцията (изчезването) на бенката, в следствие на имунологични процеси. При появата им при деца е възможно да предхождат витилиго – задължителен е прегледът на тялото с лампа на Wood. Когато се наблюдават при възрастни, особено след 40 години е задължително изключването на злокачествен меланом.


Синя бенка (blue nevus) – възелче с тъмносин, сивкавосин или черен цвят и размери от няколко милиметра до няколко сантиметра. Когато е с размер под 1 см и не се променя по никакъв начин с времето, не изисква внимание. Когато е по-голямо от 1 см и/или се променя с времето по размер и цвят, задължително се оперира и се изследва.

Диспластични бенки (Dysplastic melanocytic Nevus, Clark Melanocytic nevus, Atypical nevus) – специфичен вид придобити (не вродени) бенки с размер над 6 мм, неравномерна пигментация и неправилни граници, които са с повишен риск от развитие на злокачествен меланом. Тези бенки изискват задължителен преглед от дерматолог, който с помощта на дерматоскоп (а не просто лупа!) да оцени степента на риск и нуждата от ранно премахване.

По-долу можете да видите списък на характеристиките, които обуславят хората като рискови по отношение на появата на злокачествен меланом и налагат периодични прегледи при дерматолог:

  • Зелени очи, рижа коса и наличие на множество лунички;
  • Наличие на повече от 30 бенки по тялото (не всяко кафяво петно по тялото е бенка!);
  • Открит и опериран в миналото злокачествен меланом;
  • Наличие на близък роднина, който да е боледувал от злокачествен меланом.

ВНИМАНИЕ! Коректното от медицинска гледна точка премахване на бенка НИКОГА не може да доведе до злокачествена промяна на премахнатата или други бенки по тялото. Ранното оперативно премахване на съмнителни бенки може да бъде в най-добрия случай животоспасяващо, а в най-лошия – просто излишно, но никога не може да провокира появата на злокачествен меланом. Всяка премахната бенка трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде изследвана в хистологична лаборатория! Премахването на бенки чрез изгаряне с киселина, лазери, билки или по всеки друг начин, който прави невъзможно хистологичното изследване на бенката в лаборатория, е изключително рисково и трябва да се избягва.

Дерматоскопското изследване на бенки е метод, при който дерматологът (изисква допълнителна квалификация) с помощта на оптичен или дигитален дерматоскоп изследва съмнителната бенка и преценява нуждата от последващо периодично наблюдение или незабавно премахване.


Lege Artis Стара Загора

Стара Загора 6000
"Антон Марчин" 64
За ваше улеснение въведете в навигацията ви ул. "ул."Св.Княз Борис I" №158

+359 88 70 77 307, +359 88 26 31 750

+359 88 39 18 802

E-mail: contact@legeartis.bg

Lege Artis София

Връзка с нас

* - Задължителни полета