Първичен преглед на дерматологичен пациент

Включва подробна история на сегашното заболяване, както и на минали, съпровождащи и фамилни заболявания, снемане на пълен дерматологичен статус на промените по кожата, видимите лигавици и кожните придатъци, поставяне на диагноза, обсъждане на заболяването и възможните варианти за лечение с пациента, както и предписване на терапевтична програма. При предписване на лекарства за прием през устата се прави проверка на съвместимостта им с лекарствата, които пациентът приема по друг повод. Затова е изключително важно по време на първичния преглед да разполагате с точните имена на всякакви медикаменти, с които се лекувате в момента.

Издава се печатна рецепта (с цел избягване на всякакви недоразумения) с подробно описание на начина на използване на предписаните лекарства и срока на тяхната употреба.

Когато не е възможно диагнозата да бъде уточнена в момента на прегледа или когато се подозират съпровождащи заболявания, се назначават допълнителни изследвания. Резултатите от прегледа и изследванията се въвеждат в защитена компютърна програма и се съхраняват безсрочно. При повторен преглед по друг повод процедурата се повтаря и по този начин се оформя картон на дерматологичните проблеми на пациента и начина на тяхното разрешаване през годините.

Ориентировъчната продължителност на първичния преглед е 30 минути.

Актуалните цени за първичен преглед при дерматолозите на „Lege Artis"  са следните:

  • д-р Христозов: 150 лв.
  • д-р Христозова: 100 лв.
  • д-р Ненкова: 100 лв.
  • д-р Маринова: 100 лв.


Lege Artis Стара Загора

Стара Загора 6000
"Антон Марчин" 64
За ваше улеснение въведете в навигацията ви ул. "ул."Св.Княз Борис I" №158

+359 88 70 77 307, +359 88 26 31 750

+359 88 39 18 802

E-mail: contact@legeartis.bg

Lege Artis София

Връзка с нас

* - Задължителни полета