Кои сме ние - нашето кредо

Дерматологични клиники „Lege Artis” са създадени от лекари през 1999 г. и до днес са собственост на лекари и се управляват от лекари. Основата на лекарската професия се корени във философското течение на хуманизма. Хуманизмът пък се базира на набор от основни принципи за същността на човека и неговите отношения с другите. Тези принципи са следните:

1.    Всеки човек е уникално и невероятно творение.

2.    Човешкото същество е наполовина вродена природа и наполовина – плод на целенасочено създаване. Ние наследяваме определени качества, но изборът в каква посока и до каква степен да се развиваме като личност е изцяло наш.

3.    Човечеството е като един голям свръх-организъм и ние сме част от него. Ние осъществяваме връзката си с останалите хора чрез различни форми на общуване. Чрез съзнателния избор на начина и посоката на комуникация ние влияем на хората, с които общуваме.

4.    Щастието и основаната на ценности реализация на всяко човешко същество зависят от пълноценната връзка и сътрудничество с околните в социума, който обитава – в дома, семейството, на работа, в приятелски кръгове и с хората, с които се среща ежедневно.

 

Поради това основната цел на съществуването и развитието на дерматологични клиники „Lege Artis”  е създаване на лечебно заведение от нов тип, в което комуникацията с хората, които ни посещават (нашите пациенти), както и между членовете на екипа, се основава на принципите на хуманизма.

Ние вярваме, че всеки един човек – всеки наш пациент, всеки член на екипа ни, всеки наш бизнес партньор, е уникално и невероятно творение.

Ние вярваме, че непрекъснатото личностно и професионално развитие е неизменна част от щастието ни като хора и, въпреки че инвестираме много в нови медицински технологии, ние сме убедени, че най-голямото ни богатство е екипът, с който работим.

Ние вярваме, че всеки човек има неподозирани възможности и като лекари помагаме на нашите пациенти да ги развият, като лекуваме не просто болестта, а самия човек. Ние помагаме на нашите пациенти да направят своя съзнателен избор да бъдат здрави.

Ние осъзнаваме нашата огромна отговорност, произтичаща от факта, че общуваме с много хора, които са ни се доверили. Затова се квалифицираме непрекъснато, както в чисто професионална посока, така и чрез изграждане на адекватни комуникационни умения.

Ние знаем, че влияем на хората, с които се срещаме ежедневно, и съзнателно се стараем да изграждаме пълноценни социални връзки и да си сътрудничим както с нашите пациенти, така и помежду си.

Ние вярваме, че с нашата работа правим света едно по-добро място!

Дерматологични клиники „Lege Artis”


Lege Artis Стара Загора

Стара Загора 6000
"Антон Марчин" 64
За ваше улеснение въведете в навигацията ви ул. "ул."Св.Княз Борис I" №158

+359 88 70 77 307, +359 88 26 31 750

+359 88 39 18 802

E-mail: contact@legeartis.bg

Lege Artis София

Връзка с нас

* - Задължителни полета