Делегиран контролен преглед

Кратко описание

Делегираният контролен преглед е услуга, която Ви предоставя възможност да запишете своя час в рамките на срока, назначен по време на първичния преглед, с цел правилно проследяване на терапията и обективно отчитане на резултатите от прилагането й. Често нашите специалисти са много натоварени с прегледи и манипулации и графикът им е плътно зает. В такива случаи е трудно в кратък срок да запишете необходимия Ви час при специалиста, който Ви лекува. Тъй като е най-добре именно той да следи развитието на Вашия въпрос или проблем, ние развихме още по-тясно сътрудничество между нашите лекарски екипи. За Ваше улеснение Ви предлагаме възможността да бъдете приети от друг наш лекар (приемащ лекар), който да се консултира с избрания от Вас специалист (лекуващ лекар).

Повече подробности

Ние практикуваме стадий-адаптирана терапия на кожните болести. Това означава, че изписаното лечение е валидно за състоянието, което диагностицираме по време на прегледа. Обикновено след прилагане на определена терапия заболяването се променя. Когато е възможно, ние се опитваме да предвидим тези промени и в рецептата пациентът получава указания за следващия етап от лечението. Понякога това не е възможно или заболяването се развива по непредвиден начин и тогава се налага контролен преглед в определен срок.

По време на контролния преглед Вашият приемащ лекар уточнява дали лекарствата, които сте получили от аптеката, са еднакви с предписаните; как точно сте ги прилагали и количествата, които сте изразходвали. Тази информация ни помага да решим дали лекарствата са помогнали според предвижданията или не (ако са се оказали неефективни или ако не са използвани по предписанието). Избраният от Вас за лекуващ лекар специалист получава синтезирана цялата събрана информация, след което задава уточняващи въпроси, преглежда Ви и назначава терапия. Приемащият Ви лекар предписва назначената от лекуващия специалист терапия, издава напечатана рецепта (за избягване на недоразумения в аптеката) и подробно Ви обяснява как трябва да прилагате лечението.

С цел да обърнем достатъчно внимание на развитието на Вашия въпрос или проблем, ориентировъчната продължителност на контролния преглед е между 20 и 30 минути.

Важна бележка

Както от желание да не натоварваме бюджета Ви излишно, така и от съображения с голямата ни натовареност, ние се стремим да сведем броя контролни прегледи само до истински наложителните и неизбежните. Коректното изпълнение на рецептата от първичния преглед от Ваша страна допринася за тази цел и така Ви пести време и средства.

Делегиран първичен преглед                                                            Делегирана устна консултация >

Цени

Цените се образуват според това какъв желаете да бъде Вашият екип.

Лекуващ лекар д-р Евгени Христозов и
  • приемащ лекар: д-р Ненкова, д-р Маринова -  105 лв.

Лекуващ лекар д-р Александра Христозова и
  • приемащ лекар: д-р Ненкова, д-р Маринова - 95 лв.


Lege Artis Стара Загора

Стара Загора 6000
"Антон Марчин" 64
За ваше улеснение въведете в навигацията ви ул. "ул."Св.Княз Борис I" №158

+359 88 70 77 307, +359 88 26 31 750

+359 88 39 18 802

E-mail: contact@legeartis.bg

Lege Artis София

Връзка с нас

* - Задължителни полета