Тангенциално премахване на бенки (Тангенциална ексцизия)

Тангенциалната (shave) ексцизия на невус (премахване на бенка по безкръвен начин на нивото на кожата) се извършва само при бенки, които не демонстрират никакви клинични или дерматоскопски симптоми на злокачественост, след задължително обсъждане с пациента и преценка на съотношението риск/полза.

Изпъкналата над кожната повърхност част на бенката се премахва със скалпел, за да се изпрати задължително за хистологично изследване, след което раневата повърхност се каутеризира, за да се спре кървенето и да се оформи белегът. Процедурата е безболезнена и се извършва след поставяне на местна упойка. След обработката се формира повърхностна раничка, която се покрива със стерилна превръзка. Лекуващият лекар определя медикамента, начина, по който ще се третира раната, срока на лечение и необходимостта от контролни прегледи. 

Цената включва консултация, местна упойка и назначаване на терапия след манипулацията. 


Невуси, разположени в областта на лицето:

 • При размер на невуса 1-2 мм и разстояние, по-голямо от 1,5 см от клепачи и устни -   140 лв. за първата и 25 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 3-5 мм и разстояние, по-голямо от 1,5 см от клепачи и устни - 180 лв. за първата и 35 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 6-10 мм и разстояние, по-голямо от 1,5 см от клепачи и устни - 220 лв. за първата и 50 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 11-20 мм и разстояние, по-голямо от 1,5 см от клепачи и устни - 260 лв. за първата и 60 лв. за всяка следваща лезия.

При локализация на невусите на разстояние по-малко от 1,5 см от клепачи и устни и при близост до важни органи, нерви и кръвоносни съдове, цената се коригира със съответния коефициент за сложност.

Невуси, разположени в областта на тяло и крайници:

 • При размер на невуса 1-2 мм -  140 лв. за първата и 20 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 3-5 мм -  160 лв. за първата и 30 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 6-10 мм -  190 лв. за първата и 45 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 11-20 мм - 240 лв. за първата и 50 лв. за всяка следваща лезия.


При близост на невусите до важни органи, нерви или кръвоносни съдове, цената се коригира със съответния коефициент за сложност.

Цена при д-р Евгени Христозов и д-р Александра Христозова:

Невуси, разположени в областта на лицето:

 • При размер на невуса 1-2 мм и разстояние, по-голямо от 1,5 см от клепачи и устни - 140 лв. за първата и 50 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 3-5 мм и разстояние, по-голямо от 1,5 см от клепачи и устни - 180 лв. за първата и 70 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 6-10 мм и разстояние, по-голямо от 1,5 см от клепачи и устни - 220 лв. за първата и 100 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 11-20 мм и разстояние, по-голямо от 1,5 см от клепачи и устни - 260 лв. за първата и 120 лв. за всяка следваща лезия.

При локализация на невусите на разстояние по-малко от 1,5 см от клепачи и устни и при близост до важни органи, нерви и кръвоносни съдове, цената се коригира със съответния коефициент за сложност.

Невуси, разположени в областта на тяло и крайници:

 • При размер на невуса 1-2 мм - 140 лв. за първата 40 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 3-5 мм - 160 лв. за първата 60 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 6-10 мм -  190 лв. за първата 90 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 11-20 мм - 240 лв. за първата 100 лв. за всяка следваща лезия.

При близост на невусите до важни органи, нерви или кръвоносни съдове, цената се коригира със съответния коефициент за сложност.

Lege Artis Стара Загора

Lege Artis София

Връзка с нас

* - Задължителни полета