Тангенциално премахване на бенки (Тангенциална ексцизия)

Тангенциалната (shave) ексцизия на невус (премахване на бенка по безкръвен начин на нивото на кожата) се извършва само при бенки, които не демонстрират никакви клинични или дерматоскопски симптоми на злокачественост, след задължително обсъждане с пациента и преценка на съотношението риск/полза.

Изпъкналата над кожната повърхност част на бенката се премахва със скалпел, за да се изпрати задължително за хистологично изследване, след което раневата повърхност се каутеризира, за да се спре кървенето и да се оформи белегът. Процедурата е безболезнена и се извършва след поставяне на местна упойка. След обработката се формира повърхностна раничка, която се покрива със стерилна превръзка. Лекуващият лекар определя медикамента, начина, по който ще се третира раната, срока на лечение и необходимостта от контролни прегледи. 

Цената не включва консултация, местна упойка и назначаване на терапия след манипулацията. 


Невуси, разположени в областта на лицето:

 • При размер на невуса 1-2 мм и разстояние, по-голямо от 1,5 см от клепачи и устни -   200 лв. за първата и 50 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 3-5 мм и разстояние, по-голямо от 1,5 см от клепачи и устни - 230 лв. за първата и 70 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 6-10 мм и разстояние, по-голямо от 1,5 см от клепачи и устни - 260 лв. за първата и 100 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 11-20 мм и разстояние, по-голямо от 1,5 см от клепачи и устни - 290 лв. за първата и 120 лв. за всяка следваща лезия.

При локализация на невусите на разстояние по-малко от 1,5 см от клепачи и устни и при близост до важни органи, нерви и кръвоносни съдове, цената се коригира със съответния коефициент за сложност.

Невуси, разположени в областта на тяло и крайници:

 • При размер на невуса 1-2 мм -  180 лв. за първата и 40 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 3-5 мм -  200 лв. за първата и 60 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 6-10 мм -  230 лв. за първата и 90 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 11-20 мм - 270 лв. за първата и 100 лв. за всяка следваща лезия.


При близост на невусите до важни органи, нерви или кръвоносни съдове, цената се коригира със съответния коефициент за сложност.

Цена при д-р Евгени Христозов :

Невуси, разположени в областта на лицето:

 • При размер на невуса 1-2 мм и разстояние, по-голямо от 1,5 см от клепачи и устни - 250 лв. за първата и 50 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 3-5 мм и разстояние, по-голямо от 1,5 см от клепачи и устни - 280 лв. за първата и 70 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 6-10 мм и разстояние, по-голямо от 1,5 см от клепачи и устни - 310 лв. за първата и 100 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 11-20 мм и разстояние, по-голямо от 1,5 см от клепачи и устни - 340 лв. за първата и 120 лв. за всяка следваща лезия.

При локализация на невусите на разстояние по-малко от 1,5 см от клепачи и устни и при близост до важни органи, нерви и кръвоносни съдове, цената се коригира със съответния коефициент за сложност.

Невуси, разположени в областта на тяло и крайници:

 • При размер на невуса 1-2 мм - 230 лв. за първата 40 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 3-5 мм - 250 лв. за първата 60 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 6-10 мм -  280 лв. за първата 90 лв. за всяка следваща лезия;
 • При размер на невуса 11-20 мм - 320 лв. за първата 100 лв. за всяка следваща лезия.

При близост на невусите до важни органи, нерви или кръвоносни съдове, цената се коригира със съответния коефициент за сложност.

Lege Artis Стара Загора

Стара Загора 6000
"Антон Марчин" 64
За ваше улеснение въведете в навигацията ви ул. "ул."Св.Княз Борис I" №158

+359 88 70 77 307, +359 88 26 31 750

+359 88 39 18 802

E-mail: contact@legeartis.bg

Lege Artis София

Връзка с нас

* - Задължителни полета