Бенки

Тангенциално премахване на бенки (Тангенциална ексцизия)

в: Бенки

Пълно премахване на бенки (Елиптична ексцизия)

в: Бенки

Премахване на бенки с пънч (Пънчова ексцизия)

в: Бенки

Обща информация за бенките

в: Бенки

Lege Artis Стара Загора

Lege Artis София

Връзка с нас

* - Задължителни полета